Pojištění

-

Pojištění

   Pojištění

Správně a kvalitně nastavené podmínky pojištění vozidel jsou důležitou součástí zabezpečení provozuschopnosti vozidel. Je nutné si uvědomit, že pojistné produkty nabízené firmou AMP Lease jsou nastaveny jako skupinové pojištění našeho vozového parku. Klient tak obdrží jak pojistné sazby, tak i pojistné plnění v souladu s našimi pojistnými podmínkami. Nejen, že se jedná o výhodné sazby pojistných produktů, současně ale klient využívá vyjednávací pozice AMP Lease vůči pojistnému ústavu, a tak většina procesních postupů, ve kterých je nutné počítat se zdržením a problematickou diskusí – jako je výše náhrady při pojistné události – je řešena společně s AMP Lease a komunikace je tak pro klienta jednodušší a transparentnější.

Každý z našich zákazníků má možnost individuální volby pojišťovny a pojistného produktu. Pokud zákazník využije námi nabízeného pojistného produktu jednoho z našich partnerů, pojišťoven Generali pojišťovna, a.s.Kooperativa pojišťovna a.s., likvidaci pojistné události automaticky přebírá AMP Lease s minimální participací spolupráce ze strany klienta (nahlášení pojistné události, kopie osobních dokladů).

Co je to havarijní pojištění?

Jedná se o pojištění předmětu leasingu proti škodám které jsou způsobeny vinnou řidiče (nehoda), vandalismus (neznámá osoba poškodí vozidlo), krádež (dojde k ukradení části , nebo celého vozidla neznámým viníkem), povodeň, vichřice.

Co je to povinné ručení?

Jedná se o zákonné povinné pojištění proti škodám způsobených provozem vozidla.

Limity

U každé z výše zmíněných pojišťoven je možno volit pojistné limity, k základnímu havarijnímu pojištění a povinnému ručení přidávat doplňková pojištění.

Spoluúčast

Havarijní pojištění nabízíme se spoluúčast 1% min. 1.000,- Kč, 5% min 5.000 Kč, 10% min 10.000 Kč, dále je možnost klasické havarijní pojištění rozšířit o připojištění proti totální škodě (krádež vozidla, totální havárie) tzv. GAP.

GAP

Pojištění GAP kryje nájemci případný rozdíl mezi účetní hodnotou vozidla a tržní hodnotou vozidla. Pokud dojde k totální škodě klient uhradí pouze spoluúčast a žádné další náklady nevznikají ať pojistná událost nastane v jakémkoli stáří vozidla. Stejně tak jako u havarijního pojištění i u povinného ručení má klient možnost výběru z pojistných limitů. Tyto limity začínajících na 35 mil na zdraví / 35 mil. škodu způsobenou a končí na 70 mil/70mil.

Doplňková pojištění

Doplňkové pojistné produkty k havarijnímu pojištění se nabízejí: připojištění čelního skla, připojištění náhradního vozidla, úrazové pojištění přepravovaných osob. Nabízíme násludující doplňková pojištění.


Připojištění čelního skla - v případě požadavku AMP Lease podle typu vozidla kalkuluje do splátek připojištění a v případě poškození skla je vyměněno bez jakékoli finanční participace klienta.

Úrazové pojištění přepravovaných osob - v případě havárie vozidla může dojít ke zranění, usmrcení posádky vozidla, v případě že máte úrazové pojištění je poskytnuta osobám, nebo příbuzným které utrpěli úraz, nebo smrtelné zranění finanční kompenzace. Výše finančních limitů je opět volbou klienta, jsou stanoveny vždy maximální částky plnění.

Připojištění náhradního vozidla - Klient může využít i dalšího pojištění vícenákladů které můžou vzniknout s pojistnou událostí připojištění náhradního vozidla. I přes možnost, kdy u vozidla, kde AMP Lease v případě pojistné události klientovi poskytne v rámci plnění podmínek sjednané služby silniční asistence (HLA) náhradní vozidlo na 5 dnů zdarma, může oprava trvat dle rozsahu poškození i větší počet dnů. Zákazník si proto může připojistit určitý počet dní v rámci pojistného roku a tyto čerpat nad rámec dnů, kdy má možnost využít náhradní vozidlo od HL zdarma. Dny nelze převádět do dalších pojistných let v případě jejich nevyčerpání a jejich počet se nastavuje na začátku leasingové smlouvy. Minimálně lze připojistit 5 dnů, maximálně až 30 dnů čerpání náhradního vozidla.

Připojištění zavazadel - Pokud řidiči využívají vozidla k přepravě zboží, přístrojů, počítačů atd. může vzniknout pojistná událost spojená nejenom s poškozením vozidla, ale také s poškozením převážených věcí. V takovém to případě pojišťovna kryje vzniklé poškození max. do výše zvolených limitů. Klientovi nevznikají žádné další náklady vzniklé s pojistnou událostí a problémy s vymáháním škody na zaměstnanci.